Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/u/usteckykraj/data/www/branadocech.cz/modules/articles/layout.article.inc.php on line 671
Brána do Čech - Turistický portal Ústeckého kraje
Slideshow Video

VYBERTE SI ...

 • Relax und Sport
  • Burgen und Burgruinen
  • Schlösser
  • Kirchen (Sakraldenkmäler)
  • Museen und Galerien
  • Volksarchitektur
  • industrielle Bauten
  • Aussichtstürme
  • Naturlehrpfade
  • Zoo
 • Erkennen
  • Kurbäder und Wellness
  • Theater und Kinos
  • Aquaparks und Freibäder
  • Attraktionen für Kinder und die ganze Familie
  • Sportanlagen
  • Klettergarten und Kletterwände
  • Golf
  • Skigebiete
 • Dienstleistungen
  • Unterkunftsmöglichkeiten
  • Verpflegung
  • Kleinbrauereien
  • Weinanbau
  • Ausleihstätten
  • Personenverkehr

Dolní Poohří

Krušné hory

České Švýcarsko

České středohoří

:

Zobrazit Vyčistit filtr

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Destinační agentury Krušnohoří, z.s.

Mohlo by Vás také zajímat:


Autor:

Brana do Čech

Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 do 12 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena

na níže uvedenou adresu).   

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

 

Destinační agentura Krušnohoří, z.s. vzniká jako společný záměr Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Dne 30. 8. 2022 byla slavnostně podepsána dohoda o založení spolku.

 

V oblasti cestovního ruchu není dosud systémovým způsobem podpořeno kompletní území celých Krušných hor vč. podhůří. Jedná se o rozsáhlé území dlouhé více než 100 km a široké cca 10 – 20 km. Toto území disponuje velmi významným rozvojovým potenciálem ve vazbě na různorodé formy turismu (cestovní ruch volného času, aktivní turismus, paměťový a vzdělávací cestovní ruch, eventový turismus apod.). Aby byl zajištěn pozitivní rozvoj odvětví, je potřeba koncentrovaným způsobem zastřešit spolupráci v území a koordinaci aktivit pomocí činnosti organizace destinačního managementu (DMO) – DA Krušnohoří, z.s.

 

Tato organizace významným způsobem napomůže vyšší efektivitě propagace oblasti, jako vhodného cíle turismu (pomocí sdružení a koordinace společně vybraných finančních prostředků). DMO zajistí optimální využití potenciálu vyplývající z nabídky Krušných hor. Tato oblast má skutečně vysoký potenciál k vyváženému rozvoji v celém svém vymezení, v kombinaci s přírodou se jedná o přirozená místa k aktivnímu či pasivnímu odpočinku / relaxaci.

Důvodem pro založení DMO je potřeba vyšší míry koordinace aktivit cestovního ruchu za účelem efektivnějšího využití dostupného potenciálu cestovního ruchu na jeho území. Dalším podstatným důvodem pro založení oblastní DMO je potřeba na oblastní úrovni efektivněji řešit dopady cestovního ruchu v území. Založení oblastní DMO umožní efektivněji koordinovat využití území z hlediska cestovního ruchu a pracovat na rozptýlení návštěvnosti do dalších částí oblasti. Oblastní DMO tak může svou činností přispět k tomu, že přínosy z cestovního ruchu budou rovnoměrněji rozloženy na území celé oblasti. Hlavním účelem rozvoje cestovního ruchu je prostřednictvím pozitivního a řízeného rozvoje turismu zvyšovat spokojenost a kvalitu života místních obyvatel.

 

Informace k uchazeči:

 

K hlavním cílům DA Krušnohoří, z.s. náleží:

 • zvýšení konkurenceschopnosti Krušných hor
 • zajištění spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v Krušných horách
 • efektivní a koordinovaný marketing Krušných hor
 • vytvoření a naplňování strategie cestovního ruchu Krušných hor
 • zastupování, prosazování a hájení zájmů členů DA Krušnohoří, z.s.

 

Místo výkonu práce: bude definováno na základě domluvy s novým ředitelem/ředitelkou DA Krušnohoří, z.s.

Platové ohodnocení:             

 • dvousložkové
 1. základní měsíční odměna 50 – 70 tis. Kč (základní plat)
 2. výkonnostní odměna (motivační složka dle výkonu)

 

Typ pracovního poměru:    práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru:             na dobu určitou 6 let se zkušební dobou 1 roku

Typ smluvního vztahu:        Smlouva o výkonu funkce

Termín nástupu: prosinec 2022/leden 2023, popř. dle dohody (po ukončení výběrového řízení a po řádném zvolení ředitele/ředitelky na nejbližším zasedání správní rady DA Krušnohoří z.s.)

 

Předpoklady:

 • min. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (výhodou v oboru ekonomickém, cestovního ruchu nebo mediálních studiích),

 

Požadavky:

 • orientace v dotačním prostředí ČR a EU
 • výborná znalost Krušných hor a jejích turistických potenciálů a nabídky
 • orientace v oblasti destinačního managementu, přípravy a rozvoje produktů cestovního ruchu a marketingové komunikace a destinačního marketingu
 • zkušenost s tvorbou rozpočtu organizace a finančním řízením organizace
 • německý nebo anglický jazyk na velmi dobré komunikativní úrovni (slovem i písmem) min. úroveň B2, další jazyk na komunikativní úrovni výhodou
 • pokročilá znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Osobnostní předpoklady:

 • výborné organizační, komunikační a prezentační dovednosti, výborné vyjadřování, schopnost samostatného jednání a vystupování, manažerské schopnosti, schopnost vyjednávat, reprezentativní vystupování
 • proaktivní a samostatný přístup k řešení úkolů, kreativita, schopnost přicházet s návrhy řešení
 • schopnost týmové práce
 • časová flexibilita

 

Nabízíme:

 • možnost podílet se na rozvoji turistické oblasti Krušných hor, především oblasti cestovního ruchu
 • různorodou a motivující práci
 • flexibilní pracovní doba
 • možnost vybudovat si vlastní tým spolupracovníků
 • možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí
 • uplatnění manažerských dovedností
 • odpovídající mzdové ohodnocení a další benefity/motivující finanční ohodnocení
 • možnosti dalšího vzdělávání

 

Bližší informace k obsahu práce Vám podají:

Veronika Vodičková, e-mail: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz; mob.: 736 650 073

Jirka Válka, e-mail: valka.j@kr-ustecky.cz; mob.: 603 192 632

Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 do 12 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena

na níže uvedenou adresu).  

 

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

 

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • telefon a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení.

 

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady/přílohy:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech, praxi a motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti)
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání
 • návrh vize řízení a činností organizace DA Krušnohoří, z.s. v prvním roce existence této instituce a v dalších pěti letech (max. 3 A4)
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Obálku s přihláškou označte nápisem:

„Výběrové řízení na „Ředitele/ředitelku DA Krušnohoří, z.s.“ – NEOTVÍRAT“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány.

Děčínský Sněžník

Pravčická brána

Hřensko

Chmelařské muzeum

Zima

Zámek Ploskovice

Litoměřice