Slideshow Video

VYBERTE SI ...

 • Poznávát
  • Hrady a zřiceniny
  • Zámky
  • Kostely (a sakrální stavby)
  • Muzea a galerie
  • Lidová architektura
  • Industriální
  • Rozhledny
  • Naučné stezky
  • Zoo
 • Relax a Sport
  • Lázně a wellness
  • Divadelní scény a kina
  • Aquaparky a koupaliště
  • S dětmi za zábavou
  • Sportoviště
  • Lezecké terény a stěny
  • Golf
  • Skiareály
 • Služby
  • Ubytování
  • Stravování
  • Minipivovary
  • Vinařství
  • Půjčovny
  • Doprava

Dolní Poohří

Krušné hory

České Švýcarsko

České středohoří

Způsob dopravy:

Zobrazit Vyčistit filtr

Chlumec: Pomníky bitvy u Chlumce a Přestanova

Hodnocení
Oblast
Krušné hory
Dostupnost
Pěšky
Na kole
Autem
Určeno pro
Výletník, běžný turista
Zdatný turista/Sportovec
Rodina s malými dětmi
Senior
Lokalita
Chlumec, Přestanov
GPS
50°42'2.9700000000065074"N, 13°56'47.1999999986474"E
Telefon
+420 472 710 610
Adresa
Muchova 267, 403 39 Chlumec

Autor:

Brána do Čech

Odkaz na video zde - Toulavá kamera

Bitva u Chlumce se odehrála ve dnech 29. srpna a 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov v severních Čechách. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona, které velel generál Vandamme. Byla to druhá největší bitva napoleonských válek na rakouském území. Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě u Drážďan, se francouzskému císaři naskytla možnost průniku do Čech. Vyslal tedy velitele I. francouzského sboru generála D. R. Vandamma s více jak 30 000 muži s cílem pronásledovat spojeneckou, tzv. Českou armádu, obsadit Teplice a tím přerušit hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou. Po těchto bitvách následovala celá řada místních potyček, které vyvrcholily 16. - 17. září 1813 další větší bitvou u Varvažova. Tyto bitvy připomínají dva pomníky, jeden v Přestanově s hromadným hrobem tisíce padlých vojáků všech armád a druhý, secesní, z roku 1813 při úpatí vrchu Horka. Další pomníky jsou z roku 1817 na památku účasti pruských vojsk v bitvě u Chlumce v srpnu 1813 a druhý pomník s podobiznou velitele rakouských vojsk generála Hieronyma Colloredo-Mansfelda, který v čele spojených rakouských, pruských a ruských armád odrazil francouzský vpád do Čech.

 

odkaz na stránky o bitvě

 

Jubilejní památník v Chlumci
Největší,tzv. Jubilejní památník byl vybudován na náklady rakouské vlády, aby na věčné časy připomínal hrdinství spojeneckých vojsk za napoleonské bitvy roku 1813. Návrh zpracoval architekt Julius Schmiedel z Prahy. Na umělém náspu s přístupovým schodištěm se na mohutném, odstupňovaném kamenném základu tyčí do výše 26m vysoký, nahoru se zužující válec se sochou lva od sochaře Adolfa Mayerla. Stavbu památníku realizoval stavitel Antonín Plass ze sousedních Chabařovic. Fresky kopule stropu slavnostní síně uvnitř památníku jsou pak dílem Karla Krattnera. Památník byl slavnostně otevřen 29. srpna 1893, za přítomnosti představitelů mnoha národů.


Pruský památník ve Varvažově
Je nejstarším památníkem bitvy vůbec. Nachází se při silnici do Teplic. Pomník je završen Železným křížem. Přední stěna obelisku nese nápis Die geffalen Helden ehrt dankbar König und Vaterland. Sie ruhen in Frieden. Kulm am 30. August 1813. (Padlým hrdinům věnuje vděčný král a vlast. Odpočívejte v pokoji. Chlumec 30. srpna 1813). Byl odhalen již 8. září 1817 za přítomnosti přední šlechty. O jeho významu pronesl slavnostní řeč kazatel Eyrlert. Rámec slavnosti doprovázela přítomnost účastníků bitvy, mezi kterými nechyběl generál Kleist, který provolal slávu vítězným panovníkům.


Pomník generála Colloredo-Mansfelda ve Varvažově
Byl odhalen 17. září 1825 a věnován hrdinským činům rakouského generála Colloredo-Mansfelda. Na rozložité několikanásobně odstupňované základně spočívá pozlacená socha lva. Na vrcholu památníku se tyčí rakouský orel s vavřínovým věncem. Přípravy na výstavbu památníku byly zahájeny krátce po generálově smrti. Příprav se zhostil důstojnický sbor všech pluků v té době umístěných v Čechách v čele s podplukovníkem Querlondem a majorem Spinetem. Autorem ideového návrhu je zřejmě podplukovník Querlond, autorem plastické části pak Václav Prachner, nejvýznamnější sochař vrcholného klasicismu v Čechách. Prvním strážcem obou Varvažovských památníků byl válečný vysloužilec Josef Beran. Za obydlí mu sloužil domek naproti rakouskému pomníku vedle historického hostince Stará pošta.


Ruský pomník v Přestanově
Jeden z nejkrásnějších památníků se nachází za Přestanovem při silnici na Teplice. K položení základního kamene došlo 28. září 1835 u příležitosti setkání protinapoleonské koalice v Teplicích za přítomnosti ruského cara Mikuláše I., pruského krále Viléma III. a rakouského císaře Ferdinanda I.. U základny budoucího památníku stála čestná stráž šesti veteránů ruských gardových divizí. Vlevo od této základny se tyčil dřevěný model a naproti němu byl postaven pavilon pro slavnostní hosty. Ceremoniál započal po 9. hodině. Proslovy lemovaly vojenské jednotky sestávající z osmi pěších a dvou jízdních setnin. Dvorní rada a ředitel architektonické školy Petr Nobile jim předložil plány pomníku. Kancléř Klement Václav Metternich přečetl text zakládací listiny a po církevním obřadu je spolu s pamětními mincemi uložil do dutiny v základním kameni. Panovníci ji pak vlastnoručně opatřili krycí deskou,přičemž se jako první chopil zednického náčiní pruský král. V závěru slavnosti třikrát zazněly salvy pěšího vojska a dělostřelectva, jimž odpovídala děla na bývalém bojišti u pruského a rakouského pomníku ve Varvažově.


Francouzký pomník ve Stradově
Jednoduchý zhruba 7 metrů vysoký památník padlých francouzských vojáků k 100. výročí bitvy se nachází u Juchtové kaple na křižovatce Unčín - Přestanov - Stradov. Jedná se o zužující se hranol, na jehož vrcholu je šestihran s vepsaným datem bitvy. Uvnitř pomníku je bronzová deska v dřevěném rámu s česko-francouzkým nápisem.

Chmelnice

Děčínský Sněžník

kolo

Chmelařské muzeum

les

Zima

Zámek Ploskovice

Litoměřice